چاپ تراکت

طراحی و چاپ تراکت تبلیغاتی یکی از بهترین روش ها و ابزار های موجود برای معرفی یک خدمت است. این ابزار به منظور تبلیغات، ارتقای فروش، بازاریابی مستقیم و ایجاد روابط عمومی برای شرکت ها، کارخانجات و به طور کلی تمام مجموعه های تجاری در مقیاس بزرگ و کوچک مفید خواهد بود. تمام مجموعه های کاری در تنظیم برنامه ی بودجه ی خود این روش مهم اطلاع رسانی را مد نظر قرار داده و برای آن بودجه ی کافی را اعمال می کنند. چاپ آرایه در مواقع لازم با چاپ تراکت فوری در تهران ، این امکان را برای شما مشتریان عزیز فراهم می نماید اطلاعات شرکت ، کسب و کار خود را با قیمت مناسب به مخاطبان و مشتریان خود انتقال دهید.

چاپ تراکت

قیمت چاپ تراکت فوری

  • امکان چاپ تراکت 1 روزه در چاپ آرایه
  • طراحی تراکت در کمتر از 2 ساعت
  • ثبت سفارش قبل ساعت 11
  • تحویل همان روز تا ساعت 19

تبلیغات یکی از مهمترین ابزار برای ارتباط با مشتری، معرفی محصول، سرویس و ایده ها می باشد.البته تبلیغات تنها مختص کمپانی ها نمی باشد. در بسیاری از مواقع موزه ها، دولت و سازمان های بشر دوستانه و خیریه ها از این تبلیغات بهره می برند. به این شیوه کمپانی ها می توانند محصولات، سرویس ها و ایده های خود را با مردم در میان بگذارند، دولت می تواند پروژه هایی که قرار است انجام شود را به اطلاع مردم برساند و از این راه سرمایه گذاران را جذب کنند و خیریه ها می توانند با معرفی برنامه ها و امکاناتی که در اختیار قشر ضعیف جامعه می گذارند با پخش تراکت ها از مردم بخواهند تا در این امور شریک شوند.

بروزرسانی قیمت چاپ تراکت 1400/02/02

چاپ تراکت A4

سایز 20*29 سانتیمتر
گلاسه 135 گرم
تعدادسرعت / وجه چاپقیمتثبت سفارش
1000 عددچاپ یکرو402/000 تومان

1000 عددچاپ دورو515/000 تومان

2000 عددچاپ یکرو688/000 تومان

2000 عددچاپ دورو820/000 تومان

5000 عددچاپ یکرو1/501/000 تومان

5000 عددچاپ دورو1/662/000 تومان

#wtbp-table-1_578910_wrapper table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-1_578910_wrapper td {border-top: 1px solid #939598;border-left: 1px solid #939598;border-right: 1px solid #939598;color: #000000;font-size: 15px;} #wtbp-table-1_578910_wrapper tbody tr:first-child td {border-top: none;} #wtbp-table-1_578910_wrapper tbody tr:last-child td {border-bottom: 1px solid #939598;} #wtbp-table-1_578910_wrapper .child table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-1_578910_wrapper th {background-color: #511c74 !important;color: #ffffff;font-size: 15px;text-align: right;} #wtbp-table-1_578910_wrapper tbody tr {background-color: #f1f2f2;} #wtbp-table-1_578910_wrapper tbody td {background-color: inherit;} #wtbp-table-1_578910_filter input, #wtbp-table-1_578910_wrapper .wtbpColumnsSearchWrapper .search-column {border: 1px solid # !important;} #wtbp-table-1_578910 th, #wtbp-table-1_578910 td, #wtbp-table-1_578910.wtbpVarAttributes {vertical-align: middle;} #wtbp-table-1_578910_wrapper .dataTables_paginate {text-align: center;float: none;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;} #wtbp-table-1_578910 .wtbpAddToCartWrapper .button {overflow: hidden !important;font-size: 18px !important;color: #ffffff !important;text-shadow: 0px 0px 0px !important;border-radius: 5px !important;background: #716d6d !important;} #wtbp-table-1_578910 .wtbpAddToCartWrapper .button:hover {background: #511c74 !important;}
تحریر 80 گرم
تعدادسرعت / وجه چاپقیمتثبت سفارش
1000 عددچاپ یکرو306/000 تومان

1000 عددچاپ دورو420/000 تومان

2000 عددچاپ یکرو495/000 تومان

2000 عددچاپ دورو628/000 تومان

5000 عددچاپ یکرو1/019/000 تومان

5000 عددچاپ دورو1/180/000 تومان

#wtbp-table-2_793573_wrapper table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-2_793573_wrapper td {border-top: 1px solid #939598;border-left: 1px solid #939598;border-right: 1px solid #939598;color: #000000;font-size: 15px;} #wtbp-table-2_793573_wrapper tbody tr:first-child td {border-top: none;} #wtbp-table-2_793573_wrapper tbody tr:last-child td {border-bottom: 1px solid #939598;} #wtbp-table-2_793573_wrapper .child table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-2_793573_wrapper th {background-color: #511c74 !important;color: #ffffff;font-size: 15px;text-align: right;} #wtbp-table-2_793573_wrapper tbody tr {background-color: #f1f2f2;} #wtbp-table-2_793573_wrapper tbody td {background-color: inherit;} #wtbp-table-2_793573_filter input, #wtbp-table-2_793573_wrapper .wtbpColumnsSearchWrapper .search-column {border: 1px solid # !important;} #wtbp-table-2_793573 th, #wtbp-table-2_793573 td, #wtbp-table-2_793573.wtbpVarAttributes {vertical-align: middle;} #wtbp-table-2_793573_wrapper .dataTables_paginate {text-align: center;float: none;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;} #wtbp-table-2_793573 .wtbpAddToCartWrapper .button {overflow: hidden !important;font-size: 18px !important;color: #ffffff !important;text-shadow: 0px 0px 0px !important;border-radius: 5px !important;background: #716d6d !important;} #wtbp-table-2_793573 .wtbpAddToCartWrapper .button:hover {background: #511c74 !important;}

چاپ تراکت A5

سایز 14.5*20 سانتیمتر
گلاسه 135 گرم
تعدادسرعت / وجه چاپقیمتثبت سفارش
1000 عددچاپ یکرو201/000 تومان

1000 عددچاپ دورو257/000 تومان

2000 عددچاپ یکرو344/000 تومان

2000 عددچاپ دورو410/000 تومان

5000 عددچاپ یکرو750/000 تومان

5000 عددچاپ دورو831/000 تومان

#wtbp-table-4_127424_wrapper table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-4_127424_wrapper td {border-top: 1px solid #939598;border-left: 1px solid #939598;border-right: 1px solid #939598;color: #000000;font-size: 15px;} #wtbp-table-4_127424_wrapper tbody tr:first-child td {border-top: none;} #wtbp-table-4_127424_wrapper tbody tr:last-child td {border-bottom: 1px solid #939598;} #wtbp-table-4_127424_wrapper .child table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-4_127424_wrapper th {background-color: #511c74 !important;color: #ffffff;font-size: 15px;text-align: right;} #wtbp-table-4_127424_wrapper tbody tr {background-color: #f1f2f2;} #wtbp-table-4_127424_wrapper tbody td {background-color: inherit;} #wtbp-table-4_127424_filter input, #wtbp-table-4_127424_wrapper .wtbpColumnsSearchWrapper .search-column {border: 1px solid # !important;} #wtbp-table-4_127424 th, #wtbp-table-4_127424 td, #wtbp-table-4_127424.wtbpVarAttributes {vertical-align: middle;} #wtbp-table-4_127424_wrapper .dataTables_paginate {text-align: center;float: none;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;} #wtbp-table-4_127424 .wtbpAddToCartWrapper .button {overflow: hidden !important;font-size: 18px !important;color: #ffffff !important;text-shadow: 0px 0px 0px !important;border-radius: 5px !important;background: #716d6d !important;} #wtbp-table-4_127424 .wtbpAddToCartWrapper .button:hover {background: #511c74 !important;}
تحریر 80 گرم
تعدادسرعت / وجه چاپقیمتثبت سفارش
1000 عددچاپ یکرو155/000 تومان

1000 عددچاپ دورو210/000 تومان

2000 عددچاپ یکرو298/000 تومان

2000 عددچاپ دورو315/000 تومان

5000 عددچاپ یکرو510/000 تومان

5000 عددچاپ دورو590/000 تومان

#wtbp-table-3_276542_wrapper table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-3_276542_wrapper td {border-top: 1px solid #939598;border-left: 1px solid #939598;border-right: 1px solid #939598;color: #000000;font-size: 15px;} #wtbp-table-3_276542_wrapper tbody tr:first-child td {border-top: none;} #wtbp-table-3_276542_wrapper tbody tr:last-child td {border-bottom: 1px solid #939598;} #wtbp-table-3_276542_wrapper .child table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-3_276542_wrapper th {background-color: #511c74 !important;color: #ffffff;font-size: 15px;text-align: right;} #wtbp-table-3_276542_wrapper tbody tr {background-color: #f1f2f2;} #wtbp-table-3_276542_wrapper tbody td {background-color: inherit;} #wtbp-table-3_276542_filter input, #wtbp-table-3_276542_wrapper .wtbpColumnsSearchWrapper .search-column {border: 1px solid # !important;} #wtbp-table-3_276542 th, #wtbp-table-3_276542 td, #wtbp-table-3_276542.wtbpVarAttributes {vertical-align: middle;} #wtbp-table-3_276542_wrapper .dataTables_paginate {text-align: center;float: none;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;} #wtbp-table-3_276542 .wtbpAddToCartWrapper .button {overflow: hidden !important;font-size: 18px !important;color: #ffffff !important;text-shadow: 0px 0px 0px !important;border-radius: 5px !important;background: #716d6d !important;} #wtbp-table-3_276542 .wtbpAddToCartWrapper .button:hover {background: #511c74 !important;}

چاپ تراکت A6

سایز 14.5*10 سانتیمتر
گلاسه 135 گرم
تعدادسرعت / وجه چاپقیمتثبت سفارش
1000 عددچاپ یکرو99/000 تومان
1000 عددچاپ دورو130/000 تومان
2000 عددچاپ یکرو172/000 تومان
2000 عددچاپ دورو205/000 تومان
5000 عددچاپ یکرو375/000 تومان
5000 عددچاپ دورو415/000 تومان
#wtbp-table-6_565354_wrapper table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-6_565354_wrapper td {border-top: 1px solid #939598;border-left: 1px solid #939598;border-right: 1px solid #939598;color: #000000;font-size: 15px;} #wtbp-table-6_565354_wrapper tbody tr:first-child td {border-top: none;} #wtbp-table-6_565354_wrapper tbody tr:last-child td {border-bottom: 1px solid #939598;} #wtbp-table-6_565354_wrapper .child table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-6_565354_wrapper th {background-color: #511c74 !important;color: #ffffff;font-size: 15px;text-align: right;} #wtbp-table-6_565354_wrapper tbody tr {background-color: #f1f2f2;} #wtbp-table-6_565354_wrapper tbody td {background-color: inherit;} #wtbp-table-6_565354_filter input, #wtbp-table-6_565354_wrapper .wtbpColumnsSearchWrapper .search-column {border: 1px solid # !important;} #wtbp-table-6_565354 th, #wtbp-table-6_565354 td, #wtbp-table-6_565354.wtbpVarAttributes {vertical-align: middle;} #wtbp-table-6_565354_wrapper .dataTables_paginate {text-align: center;float: none;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;} #wtbp-table-6_565354 .wtbpAddToCartWrapper .button {overflow: hidden !important;font-size: 14px !important;color: #ffffff !important;text-shadow: 0px 0px 0px !important;border-radius: 5px !important;background: #716d6d !important;} #wtbp-table-6_565354 .wtbpAddToCartWrapper .button:hover {background: #511c74 !important;}
تحریر 80 گرم
تعدادسرعت / وجه چاپقیمتثبت سفارش
1000 عددچاپ یکرو75/000 تومان

1000 عددچاپ دورو105/000 تومان

2000 عددچاپ یکرو148/000 تومان

2000 عددچاپ دورو160/000 تومان

5000 عددچاپ یکرو255/000 تومان

5000 عددچاپ دورو295/000 تومان

#wtbp-table-5_732257_wrapper table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-5_732257_wrapper td {border-top: 1px solid #939598;border-left: 1px solid #939598;border-right: 1px solid #939598;color: #000000;font-size: 15px;} #wtbp-table-5_732257_wrapper tbody tr:first-child td {border-top: none;} #wtbp-table-5_732257_wrapper tbody tr:last-child td {border-bottom: 1px solid #939598;} #wtbp-table-5_732257_wrapper .child table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-5_732257_wrapper th {background-color: #511c74 !important;color: #ffffff;font-size: 15px;text-align: right;} #wtbp-table-5_732257_wrapper tbody tr {background-color: #f1f2f2;} #wtbp-table-5_732257_wrapper tbody td {background-color: inherit;} #wtbp-table-5_732257_filter input, #wtbp-table-5_732257_wrapper .wtbpColumnsSearchWrapper .search-column {border: 1px solid # !important;} #wtbp-table-5_732257 th, #wtbp-table-5_732257 td, #wtbp-table-5_732257.wtbpVarAttributes {vertical-align: middle;} #wtbp-table-5_732257_wrapper .dataTables_paginate {text-align: center;float: none;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;} #wtbp-table-5_732257 .wtbpAddToCartWrapper .button {overflow: hidden !important;font-size: 18px !important;color: #ffffff !important;text-shadow: 0px 0px 0px !important;border-radius: 5px !important;background: #716d6d !important;} #wtbp-table-5_732257 .wtbpAddToCartWrapper .button:hover {background: #511c74 !important;}